• ปานบริการดูดส้วม
  ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลนครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

  ดูดส้วมอยุธยา ดูดส้วมเทศบาล ปานบริการ รถรับจ้างสูบสิ่งปฏิกูล

  สายด่วนโทร 086-0319551 


  ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการ
  ( ปาน ) นาย อณุกัมปนาท เกิดสมบุญ
  ผู้ประกอบการบรรทุกของเหลวสูบสิ่งปฏิกูล